Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Польские библиотечные собраниа рубежа XIiX–XX вв. в  Сибири

  1. Tatyana Nedeluk

Abstract

Polskie zbiory biblioteczne na przełomie XIX–XX w. na Syberii

W artykule omówiona została liczebność i skład zbiorów bibliotecznych utworzonych przez Polaków w miejscowościach Syberii w drugiej połowie XIX–początku ХХ w. Analizie poddano informacje o zbiorach książkowych w miastach i wioskach Syberii. Sformułowano też wnioski odnośnie do specyfiki kręgów czytelniczych syberyjskich Polaków.


Polish libraries at the turn of the 20th century in Siberia

In the article the author discusses the size and composition of libraries build up by Poles in Siberia in the second half of the 19th and the early 20th century. She analyses information about book collections in Siberian towns and villages. In addition, she formulates conclusions concerning the specificity of readership among Siberian Poles.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Wrocławskie Studia Wschodnie

21, 2017

Strony od 185 do 194

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy