Польская тема на страницах «Сибирской ссылки»

  1. Aleksandr Ivanov
  2. Sebastian Jakubowski

Abstract

Polska problematyka na stronach „Syberyjskiej zsyłki”

W 2017 ro ku minęły 44 lata od ukazania się pierwszego numeru zbioru artykułów Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в.–февраль 1917 г.). W latach 1973–1991 ukazało się dwanaście tomów tego wydawnictwa. Zostało ono wznowione w 2000 ro ku pod nazwą „Сибирская ссылка” i do 2016 ro ku wydano osiem tomów tego zbioru. Polska problematyka znalazła swoje miejsce w tym wydawnictwie już od pierwszego numeru i związana była głównie z historią pobytu na Syberii Polaków, uczestników ruchu narodowowyzwoleńczego w XIX wieku. Historię polskich zesłańców prezentowano w nim w postaci uogólniających prac źródłoznawczych, artykułów odnoszących się do poszczególnych osób, a także recenzji prac ukazujących się w Rosji i w Polsce.

 

Polish themes in Siberian Exile

2017 was marked by the 44th anniversary of the publication of the first issue of Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в.–февраль 1917 г.). Between 1973 and 1991 twelve volumes in total were published. The publication was revived in 2000 as Сибирская ссылка, with eight volumes being published until 2016. Polish themes were included already in the very first issue and concerned mainly the history of Siberian Poles, participants in the 19th century independence movement. The history of Polish exiles was presented in general source studies, papers dealing with various individuals as well as reviews of studies published in Russia and in Poland.

 

Download article

This article

Wrocławskie Studia Wschodnie

22, 2018

Pages from 0 to 0

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout