Albin Głowacki, Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do Spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943–1946), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 507

Elżbieta Trela-Mazur

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Wrocławskie Studia Wschodnie

22, 2018

Pages from 293 to 296

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout