Articles

Elżbieta Trela-Mazur

Articles

Recenzja: Eugeniusz Niebelski, Tunka.Syberyjskie losy księży zesłańców 1863 roku, PTL Wrocław 2011, ss. 394

Download article

Recenzja: S. Teresa Antonietta Frącek RM, Zesłaniec nad brzegami Wołgi.Miniatury z życia abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego1822–1895, PTL, Wrocław 2011, ss. 491

Download article

Stefania Skowron- Markowska, Z  Oksfordu na Syberię. Dziedzictwo naukowe Marii Antoniny Czaplickiej, Oficyna Wydawnicza „ Biblioteka Zesłańca”, Wrocław 2012, ss. 296

Download article

Albin Głowacki, Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do Spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943–1946), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 507

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout