Artykuły

Małgorzata Ruchniewicz

Artykuły

Przejdź do strony: 12 > >>

Wspomnienia sybiraków

Pobierz artykuł

Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu (część VIII)

Pobierz artykuł

Wspomnienia Sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu (część V)

Pobierz artykuł

Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu (część VII )

Pobierz artykuł

Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu (część I X)

Pobierz artykuł

Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu1 (część X)

Pobierz artykuł

Nowa białoruska synteza dziejów ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej?

AbstractPobierz artykuł

Niemiecka historiografia o miastach na pograniczu polsko-białoruskim i polsko-ukraińskim w XX w. Recenzja: Felix Ackermann, Palimpsest Grodno. Nationalisierung, Nivellierung und Sowjetisierung mitteleuropäischen Stadt 1919–1991, Wiessbaden 2010, ss. 372; Christoph Mick, Kriegserfahrungen in einer multiethnischen Stadt: Lemberg 1914–1947, Wiessbaden 2010, ss. 632

Pobierz artykuł

Historiografia niemiecka wobec Wołynia w 1943 ro ku i stosunków polsko-ukraińskich w latach II wojny światowej (badania ostatnich dwóch dekad)

AbstractPobierz artykuł

Wspomnienia sybiraków. Zbiór tekstów źródłowych

Pobierz artykuł

Wspomnienia sybiraków Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu (część XI, ostatnia)

Pobierz artykuł

Recenzja: Anna Engelking, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń 2012, ss. 844 (seria Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej)

Pobierz artykuł

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy