Wrocławskie Studia Wschodnie, 13, 2009, ss.236

Polacy w administracji i gospodarce Ałtaju w XVIII–pocz. XX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Polscy zesłańcy polityczni na Ałtaju w XIX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Rola muzyki w życiu religijnym katolików na Syberii w XIX–pocz. XX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Syberyjskie losy „nadbużańskich olędrow”

AbstractDownload articleDownload article

Relacje mieszkańców Wierszyny — polskiej wsi na Syberii — z ich dawną ojczyzną

AbstractDownload articleDownload article

Personel międzywojennej polskiej placówki dyplomatycznej w Moskwie w świetle wspomnień i relacji pamiętnikarskich

AbstractDownload articleDownload article

Polska Komisja Likwidacyjna wobec konfliktu polsko-ukraińskiego (1918–1919)

AbstractDownload articleDownload article

Wspomnienia sybiraków

Download articleDownload article

Nowe rosyjskie badania nad epoką Mikołaja I

AbstractDownload articleDownload article

Nieznane listy dotyczące Fundacji Pelagii Russanowskiej z Biblioteki Polskiej w Paryżu

AbstractDownload articleDownload article

Mikołaj Przewalski — podróżnik

AbstractDownload articleDownload article

Po wielkiej wojnie

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Irena Wodzianowska, Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu 1842–1918

Download articleDownload article

Recenzja: Ida Sadowska, Wśród obcych i wśród swoich. Wacława Sieroszewskiego portret wielokrotny

Download articleDownload article

Recenzja: Henryka Ilgiewicz, Societates Academicae Vilnenses. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie (1907–1939) i jego poprzednicy

Download articleDownload article

Recenzja: Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim. Studia dedykowane Profesor Wiktorii Śliwowskiej

Download articleDownload article

Wspomnienia sybiraków. Zbiór tekstów źródłowych

Download articleDownload article

Recenzja: Anna Federbusch-Ophir, Z Galicji do Galilei

Download articleDownload article

Recenzja: Wiesław Krawczyński, Przez tundrę i tajgę po sowieckich łagrach

Download articleDownload article

Deportowani w obwodzie archangielskim

Download articleDownload article

Szesnaście lat nagrody „Przeglądu Wschodniego”

Download articleDownload article

Dokonania naukowe, kulturalne i gospodarcze Polakow w „innych ojczyznach” — konferencja w Pułtusku (19–21 listopada 2008)

Download articleDownload article

Wystawa Polscy badacze Syberii

Download articleDownload article

Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków za okres 2006–2010

Download articleDownload article

Refleksja o roli „Zesłańca” w popularyzacji problematyki związków Polaków z Syberią

Download articleDownload article

Z prac Komisji Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w latach 2008–2009

Download articleDownload article

Międzynarodowa konferencja „Wacław Sieroszewski (1858–1945). Zesłaniec — etnograf — literat — polityk”. Związki polsko-jakuckie. Tradycja i współczesność

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout