Wrocławskie Studia Wschodnie, 13, 2009, ss.236

Artykuły

Polacy w administracji i gospodarce Ałtaju w XVIII–pocz. XX wieku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polscy zesłańcy polityczni na Ałtaju w XIX wieku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rola muzyki w życiu religijnym katolików na Syberii w XIX–pocz. XX wieku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Syberyjskie losy „nadbużańskich olędrow”

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Relacje mieszkańców Wierszyny — polskiej wsi na Syberii — z ich dawną ojczyzną

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Personel międzywojennej polskiej placówki dyplomatycznej w Moskwie w świetle wspomnień i relacji pamiętnikarskich

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polska Komisja Likwidacyjna wobec konfliktu polsko-ukraińskiego (1918–1919)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wspomnienia sybiraków

Pobierz artykułPobierz artykuł

Nowe rosyjskie badania nad epoką Mikołaja I

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Nieznane listy dotyczące Fundacji Pelagii Russanowskiej z Biblioteki Polskiej w Paryżu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Mikołaj Przewalski — podróżnik

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Po wielkiej wojnie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Irena Wodzianowska, Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu 1842–1918

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Ida Sadowska, Wśród obcych i wśród swoich. Wacława Sieroszewskiego portret wielokrotny

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Henryka Ilgiewicz, Societates Academicae Vilnenses. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie (1907–1939) i jego poprzednicy

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim. Studia dedykowane Profesor Wiktorii Śliwowskiej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wspomnienia sybiraków. Zbiór tekstów źródłowych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Anna Federbusch-Ophir, Z Galicji do Galilei

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Wiesław Krawczyński, Przez tundrę i tajgę po sowieckich łagrach

Pobierz artykułPobierz artykuł

Deportowani w obwodzie archangielskim

Pobierz artykułPobierz artykuł

Szesnaście lat nagrody „Przeglądu Wschodniego”

Pobierz artykułPobierz artykuł

Dokonania naukowe, kulturalne i gospodarcze Polakow w „innych ojczyznach” — konferencja w Pułtusku (19–21 listopada 2008)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wystawa Polscy badacze Syberii

Pobierz artykułPobierz artykuł

Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków za okres 2006–2010

Pobierz artykułPobierz artykuł

Refleksja o roli „Zesłańca” w popularyzacji problematyki związków Polaków z Syberią

Pobierz artykułPobierz artykuł

Z prac Komisji Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w latach 2008–2009

Pobierz artykułPobierz artykuł

Międzynarodowa konferencja „Wacław Sieroszewski (1858–1945). Zesłaniec — etnograf — literat — polityk”. Związki polsko-jakuckie. Tradycja i współczesność

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy