Wrocławskie Studia Wschodnie, 23, 2019, ss.348

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Granice państwowe, narodowe i kulturowe w prozie wspomnieniowej Juliana Ursyna Niemcewicza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1429-4168.23.1

AbstractDownload articleDownload article

Z dziejów Karaimów litewsko-polskich w XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1429-4168.23.2

AbstractDownload articleDownload article

Sprawa białoruska w początkowym okresie kształtowania państwowości II RP — problem polityczny i społeczno-kulturowy czy niewykorzystana szansa konsolidacji narodowej?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1429-4168.23.3

AbstractDownload articleDownload article

Stalin przeciwko Pokrowskiemu. Z dziejów stalinowskiej „polityki historycznej”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1429-4168.23.4

AbstractDownload articleDownload article

Relacje Polonii harbińskiej z ludnością japońską w latach 1932–1937

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1429-4168.23.5

AbstractDownload articleDownload article

Województwo poleskie w polskich reportażach z okresu dwudziestolecia międzywojennego — wybrane aspekty

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1429-4168.23.6

AbstractDownload articleDownload article

Dzieje Związku Patriotów Polskich w historiografii radzieckiej i poradzieckiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1429-4168.23.7

AbstractDownload articleDownload article

The policy of the conversion of the Soviet Gipsies to a settled and agricultural way of life in the south of Russia in the 1920s – 1930s

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1429-4168.23.8

AbstractDownload articleDownload article

Kilka uwag na temat stalinizmu (w świetle pamiętników Lubow Orłowej)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1429-4168.23.9

AbstractDownload articleDownload article

Kasper Weigel (1880–1941) — profesor i rektor Politechniki Lwowskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1429-4168.23.10

Download articleDownload article

W Wojskach Kolejowych i na Politechnice Lwowskiej — Roman Witkiewicz (1886 – 1941)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1429-4168.23.11

Download articleDownload article

Ojciec i synowie Longchamps de Bérier

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1429-4168.23.12

Download articleDownload article

Polak i Europejczyk — profesor medycyny i stomatolog Antoni Cieszyński (1882 – 1941) i jego uczniowie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1429-4168.23.13

Download articleDownload article

Swietłana Mulina, Migranci wbrew swej woli. Adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej, przeł. Marta Głuszkowska, Michał Głuszkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, ss. 243

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1429-4168.23.14

Download articleDownload article

Andrzej Woźniak, Dobry Europejczyk w Tyflisie. Śladami Artura Leista, wydanie nakładem autora, Warszawa 2017, ss. 106

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1429-4168.23.15

Download articleDownload article

Wojciech Śleszyński, Historia w służbie polityki. Zmiany polityczne a konstruowanie przekazu historycznego na ziemiach białoruskich w XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018, ss. 467

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1429-4168.23.16

Download articleDownload article

Marek Nalepa, Porozbiorowe migracje w literaturze późnego oświecenia. Studia nad wybranymi tekstami, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, ss. 352

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1429-4168.23.17

Download articleDownload article

„What remains of Galicia? Continuities — ruptures — perspectives”, czyli o Galicji na Uniwersytecie Wiedeńskim, 19–21 kwietnia 2018 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1429-4168.23.18

Download articleDownload article

Ajnowie, górale i Bronisław Piłsudski. O wystawie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1429-4168.23.19

Download articleDownload article

IV Międzynarodowa Konferencja Poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu i Jego Dziedzictwu Naukowemu / IV International Conference on Bronisław Piłsudski and His Scholarly Heritage. Bronisław Piłsudski: On the Centennial of His Death. Towards an Independent Homeland

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1429-4168.23.20

Download articleDownload article

Uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach profesor Wiktorii Śliwowskiej, 25 kwietnia 2019 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1429-4168.23.21

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout