Wrocławskie Studia Wschodnie, 22, 2018, ss.332

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Zarys historii wizualnej siedemnastowiecznego Smoleńska

AbstractDownload articleDownload article

Japońska linia rodu Piłsudskich. Część I. Chuhsamma oraz jej rodzina na Sachalinie

AbstractDownload articleDownload article

Репатрианты-андерсовцы в Иркутской ссылке

AbstractDownload articleDownload article

Na wschodzie biją dzwony

AbstractDownload articleDownload article

Wybrane dziedziny aktywności Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce w latach 1919–1921 ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu wojny polsko-bolszewickiej

AbstractDownload articleDownload article

Relacje Polonii harbińskiej z ludnością chińską w latach 1932–1937

AbstractDownload articleDownload article

Czy mówienie o „wygaszeniu” zainteresowania badaczy Polakami w przestrzeni poradzieckiej jest uzasadnione?

AbstractDownload articleDownload article

Gustaw Zieliński, jakiego nie znamy: „największy nieprzyjaciel interesów” — dziedzic Skępego (epizod z biografii)

AbstractDownload articleDownload article

Litwa i Litwini w pracach historyka Michaiła Kojałowicza (1828–1891)

AbstractDownload articleDownload article

Деятельность поляков-членов Троицкосавско-Кяхтинского Отделения Русского географического общества по изучению монгольских на- родов

AbstractDownload articleDownload article

Польская тема на страницах «Сибирской ссылки»

AbstractDownload articleDownload article

Депортация польских граждан на Европейский Север СССР как компонент национальной политики

AbstractDownload articleDownload article

Seria wydawnicza: Kresy w Polskich Pamiętnikach i Listach 1795–1918 — omówienie

AbstractDownload articleDownload article

Historiografia niemiecka wobec Wołynia w 1943 roku i stosunków polsko-ukraińskich w latach II wojny światowej (badania ostatnich dwóch dekad)

AbstractDownload articleDownload article

Skalpel, trzy tysiące położnych i wschodnie dywany

AbstractDownload articleDownload article

Tadeusz Ostrowski

AbstractDownload articleDownload article

Sergiusz Leończyk, Polskie osadnictwo wiejskie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia” Republiki Chakasja, Warszawa 2017, ss. 315 plus 6 nlb stron ilustracji, 3 mapy na okładkach wewnętrznych i 5 stron reklamowych

Download articleDownload article

Fundamentalne dzieło o złotych latach polonistyki lwowskiej Mariusz Chrostek, Złote lata polonistyki lwowskiej (1919–1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. 636.

Download articleDownload article

Władysław Masiarz, Wierszyna. Polska wieś na Syberii Wschodniej 1910–2010. Z dziejów dobrowolnej migracji chłopów polskich na Syberię na przełomie XIX i XX wieku, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016, ss. 432

Download articleDownload article

Dziewczyny z Syberii — Polki z charakteru Anna Herbich, Dziewczyny z Syberii. Seria: Prawdziwe historie, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2015, s. 299, 2 nlb

Download articleDownload article

Albin Głowacki, Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do Spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943–1946), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 507

Download articleDownload article

W kręgu tradycji kulturowych środkowo-wschodniej Europy. Tom poświęcony pamięci prof. Edwarda M. Pietraszka, red. M. Trojan, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, ss. 278

Download articleDownload article

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polscy odkrywcy, badacze, eksploratorzy Syberii oraz Azji Środkowej (XIX–początek XX wieku)”, Pułtusk 2017

Download articleDownload article

Międzynarodowa konferencja pt.: „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w Imperium Rosyjskim w 1917 ro ku (przebieg, konsekwencje, pamięć)”, Wrocław, 30 listopada–1 grudnia 2017 roku

Download articleDownload article

Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Sławoja Szynkiewicza

Download articleDownload article

Pamięć o Bronisławie Piłsudskim. Odsłonięcie posągu polskiego etnografa w Żorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout