Wrocławskie Studia Wschodnie, 22, 2018, ss.332

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zarys historii wizualnej siedemnastowiecznego Smoleńska

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Japońska linia rodu Piłsudskich. Część I. Chuhsamma oraz jej rodzina na Sachalinie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Репатрианты-андерсовцы в Иркутской ссылке

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Na wschodzie biją dzwony

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wybrane dziedziny aktywności Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce w latach 1919–1921 ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu wojny polsko-bolszewickiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Relacje Polonii harbińskiej z ludnością chińską w latach 1932–1937

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Czy mówienie o „wygaszeniu” zainteresowania badaczy Polakami w przestrzeni poradzieckiej jest uzasadnione?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Miscellanea

Gustaw Zieliński, jakiego nie znamy: „największy nieprzyjaciel interesów” — dziedzic Skępego (epizod z biografii)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Litwa i Litwini w pracach historyka Michaiła Kojałowicza (1828–1891)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Деятельность поляков-членов Троицкосавско-Кяхтинского Отделения Русского географического общества по изучению монгольских на- родов

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Artykuły

Польская тема на страницах «Сибирской ссылки»

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Депортация польских граждан на Европейский Север СССР как компонент национальной политики

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Miscellanea

Seria wydawnicza: Kresy w Polskich Pamiętnikach i Listach 1795–1918 — omówienie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Historiografia niemiecka wobec Wołynia w 1943 ro ku i stosunków polsko-ukraińskich w latach II wojny światowej (badania ostatnich dwóch dekad)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Skalpel, trzy tysiące położnych i wschodnie dywany

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Artykuły

Tadeusz Ostrowski

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Recenzje

Sergiusz Leończyk, Polskie osadnictwo wiejskie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia” Republiki Chakasja, Warszawa 2017, ss. 315 plus 6 nlb stron ilustracji, 3 mapy na okładkach wewnętrznych i 5 stron reklamowych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Artykuły

Fundamentalne dzieło o złotych latach polonistyki lwowskiej Mariusz Chrostek, Złote lata polonistyki lwowskiej (1919–1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. 636.

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzje

Władysław Masiarz, Wierszyna. Polska wieś na Syberii Wschodniej 1910–2010. Z dziejów dobrowolnej migracji chłopów polskich na Syberię na przełomie XIX i XX wieku, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016, ss. 432

Pobierz artykułPobierz artykuł

Dziewczyny z Syberii — Polki z charakteru Anna Herbich, Dziewczyny z Syberii. Seria: Prawdziwe historie, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2015, s. 299, 2 nlb

Pobierz artykułPobierz artykuł

Artykuły

Albin Głowacki, Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do Spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943–1946), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 507

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzje

W kręgu tradycji kulturowych środkowo-wschodniej Europy. Tom poświęcony pamięci prof. Edwarda M. Pietraszka, red. M. Trojan, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, ss. 278

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kronika

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polscy odkrywcy, badacze, eksploratorzy Syberii oraz Azji Środkowej (XIX–początek XX wieku)”, Pułtusk 2017

Pobierz artykułPobierz artykuł

Międzynarodowa konferencja pt.: „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w Imperium Rosyjskim w 1917 ro ku (przebieg, konsekwencje, pamięć)”, Wrocław, 30 listopada–1 grudnia 2017 roku

Pobierz artykułPobierz artykuł

Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Sławoja Szynkiewicza

Pobierz artykułPobierz artykuł

Pamięć o Bronisławie Piłsudskim. Odsłonięcie posągu polskiego etnografa w Żorach

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy