Wrocławskie Studia Wschodnie, 21, 2017, ss.344

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Elita słowianofilów rosyjskich wobec decyzji kongresu berlińskiego

AbstractDownload articleDownload article

Polscy zesłańcy w Ust ʹ-Kamienogorsku w drugiej połowie XIX w.

AbstractDownload articleDownload article

Początki aktywności publicznej polityka Narodowej Demokracji Jana Emanuela Rozwadowskiego w Galicji w latach 1901– 1909

AbstractDownload articleDownload article

Moskiewskie korzenie komunistycznej elity władzy w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Początki stalinowskiego zwrotu wobec historii (1930–1931)

AbstractDownload articleDownload article

Działalność Delegatury Ambasady RP w Kraju Ałtajskim w latach 1941– 1943

AbstractDownload articleDownload article

Sądy komunistyczne wobec ofiar Zbrodni Katyńskiej w postępowaniu o uznanie za zmarłego/stwierdzenie zgonu. Analiza historycznoprawna

AbstractDownload articleDownload article

Germans as the explorers of the North Caucasus in the second half of the 18th– beginning of the 19th century

AbstractDownload articleDownload article

Kurata o. Kandyda Zielonki sprawozdanie o kościele w Orenburgu w Rosji z roku 1850

AbstractDownload articleDownload article

Поляки в судебной системе и юридической дискуссии в Сибири конца XIX– начала XX вв.

AbstractDownload articleDownload article

Польские библиотечные собраниа рубежа XIiX–XX вв. в Сибири

AbstractDownload articleDownload article

Polacy na Kaukazie w XIX w. Zderzenie czy współpraca? Przyczynek do analizy historyczno-społecznej na podstawie wspomnień z epoki

AbstractDownload articleDownload article

Dziennik Henia. Życie społeczne i kontakty międzyetniczne na Wileńszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym w dziecięcym dokumencie osobistym

AbstractDownload articleDownload article

Pamięć o wydarzeniach lipca 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich

AbstractDownload articleDownload article

Stanisław Michał Progulski (1874–1941)

AbstractDownload articleDownload article

Włodzimierz Krukowski (1887–1941) — twórca lwowskiej szkoły pomiarów elektrycznych

AbstractDownload articleDownload article

Między medycyną, paragrafami i zbrodnią

AbstractDownload articleDownload article

François Auguste Thesby De Belcour, „Dziennik oficera w służbie konfederacji barskiej i syberyjskiego zesłania”

Download articleDownload article

Tatiana. G. Nedzejluk, „Konfessional’noe coobszczestvo katolikov Sibirii. Vlijanie mi­rovozzrenija na na povsednevnuju żizn’ (1830–1917 gg.)”

Download articleDownload article

„Koriennyje narody Sibiri w trudach polskich issledowatielej. Pamjati Edwarda Piekar­skogo (1858–1943). Matieriały Mieżdunarodnoj naucznoj konfieriencii Sankt-Pie­tierburg, 25–26 sientjabria 2014 g.”

Download articleDownload article

Artur Bata, „W cieniu Tryzuba”

Download articleDownload article

Stanisław Grodziski, „Wzdłuż Wisły, Dniestru i Zbrucza. Wędrówki po Galicji dyliżan­sem, koleją, samochodem”

Download articleDownload article

Wykorzenieni — zakotwiczeni. Katarzyna Kość-Ryżko, „Wykorzenieni. Dylematy samookreślenia polskich repatriantów z Kazachstanu. Studium etno-psychologiczne”

Download articleDownload article

Nagrody „Przeglądu Wschodniego” 2016

Download articleDownload article

In memoriam

Profesor Krystyn Matwijowski (1936–2017)

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout