Wrocławskie Studia Wschodnie, 18, 2014, ss.328

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Taras Szewczenko wśród polskich zesłańców w guberni orenburskiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polscy badacze przeszłości Ukrainy w pierwszej połowie XIX wieku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polscy orientaliści pochodzący z Białorusi w Cesarstwie Rosyjskim (XIX–początek XX wieku). Próba portretu zbiorowego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Fenomen parafii katolickiej na Syberii na przełomie XIX i XX wieku jako lokalnej mikrowspólnoty

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polska i Finlandia w Imperium Rosyjskim: różne drogi do niepodległości w XIX i na początku XX wieku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Lwowskie lata Władysława Konopczyńskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Środowisko lokalne, życie codzienne, przemiany kulturowe (rejon ostrowiecki obwodu grodzieńskiego)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Надзор государственной полиции Второй Речи Посполитой за общественно-политической жизнью украинцев Восточной Галиции в межвоенный период

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Między polską państwowością, rosyjską tradycją i białoruską ludnością: Kościół prawosławny na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Związek Nauczycielstwa Polskiego i nauczycielstwo województwa lubelskiego w wyborach parlamentarnych 1938 roku w świetle archiwaliów

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Miscellanea

Wacław Sieroszewski o eposie Jakutów

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Актёр Влодзимеж Выгaновский и «Кружок польской молодёжи» в Бресте

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Эмиграция населения из северо-восточных воеводств Польши в Соединенные Штаты Америки в 1921–1939 гг.

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Z życia kresowej rodziny

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O Listach z Syberii Adolfa Januszkiewicza do narzeczonej Stefanii Ginowskiej — polemicznie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wspomnienia sybiraków Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu (część XI, ostatnia)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzje

Recenzja: Anna Engelking, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń 2012, ss. 844 (seria Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Marek A. Koprowski, Na gruzach Marchlewszczyzny. Skazani za polskość, „Wołanie z Wołynia” 83, Biały Dunajec-Ostróg 2014, ss. 183

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Andrzej Wawryniuk, Gmina Horodło. Powiat hrubieszowski. Historia, geografia, gospodarka, polityka, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Chełm 2013, ss. 235.

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Ewa Rogalewska, Getto białostockie. Doświadczenie Zagłady — świadectwa literatury i życia, Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, Białystok 2013, ss. 320

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kronika

O trudnych relacjach polsko-rosyjskich. Seminarium na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

Pobierz artykułPobierz artykuł

Konferencja naukowa Konserwatyzm i partycypacja obywatelska w społeczno-politycznym życiu Europy Środkowo-Wschodniej, Łuck–Kijów–Żytomierz 22–27 listopada 2014

Pobierz artykułPobierz artykuł

II Konferencja Naukowa Polska–Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne 2.0, Poznań 4 grudnia 2014

Pobierz artykułPobierz artykuł

Konferencja Polacy na Syberii w historii i kulturze, Szuszeńskoje w Kraju Krasnojarskim 27–28 sierpnia 2014

Pobierz artykułPobierz artykuł

Międzynarodowa konferencja Wrzesień 1939 r. w tradycji historycznej i ustnej historii, Mińsk 26–27 września 2014

Pobierz artykułPobierz artykuł

Sprawozdanie z III interdyscyplinarnej konferencji naukowej Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej — ludzie stamtąd, Wrocław 5–6 grudnia 2014

Pobierz artykułPobierz artykuł

Laureaci nagrody „Przeglądu Wschodniego” 1993–2013

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy