Wrocławskie Studia Wschodnie, 17, 2013, ss.328

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Unia horodelska w 600. rocznicę. 1413–2013

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polska Bronisława Piłsudskiego i Japonia

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polacy na Uniwersytecie Petersburskim przed powstaniem styczniowym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polacy w Harbinie w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wybory parlamentarne w okręgu lwowskim w 1938 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Hациональный аспект деятельности католической церкви византийско- славянского обряда в Западной Беларуси ( 1923–1939)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

„Na gościnnej ziemi radzieckiej”. Obraz zsyłki ludności polskiej w ZSRR w dokumentach Związku Patriotów Polskich

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Miscellanea

Hugona Kołłątaja i Juliana Ursyna Niemcewicza relacje z podróży przez miasta i miasteczka wołyńskie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ostatnie publikacje w Omsku na temat polskiej zsyłki na Syberię Zachodnią w XIX wieku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polscy badacze Azji Środkowej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Судьбы бывших членов КПЗБ после сентября 1939 года: Юлиан Сакович — путь от коммуниста до белорусского националиста

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu1 (część X)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Документы Государственного архива Брестской области как источники по истории Польши периода между Первой и Второй мировыми войнами

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Recenzje

Ernest Komoński, W  obronie przed Ukraińcami. Działania Polaków na Wołyniu i  w Galicji Wschodniej w  latach 1943–1944 wobec polityki eksterminacyjnej nacjonalistów ukraińskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 488

Pobierz artykułPobierz artykuł

Stefania Skowron- Markowska, Z  Oksfordu na Syberię. Dziedzictwo naukowe Marii Antoniny Czaplickiej, Oficyna Wydawnicza „ Biblioteka Zesłańca”, Wrocław 2012, ss. 296

Pobierz artykułPobierz artykuł

„Opolski Rocznik Muzealny” XVIII, cz. 1. Muzeum w  Opolu 1900–2010, red. Urszula Zajączkowska, Opole 2011, ss. 209; cz. 2.  Elżbieta Dworzak, Małgorzata Goc, Pochodzenie terytorialne ludności napływowej i geografia powojennych osiedleń na wsi opolskiej. Zestawienie danych źródłowych z  zachowanych rejestrów osiedlonych i  protokołów przekazania gospodarstw, Opole 2011, ss. 493

Pobierz artykułPobierz artykuł

K 150-letiju Janwarskogo wosstanija w  Polsze: polskije ssylnyje w  Nowgorodskoj gubierni. Sbornik matieriałow naucznoj konfieriencyi, red. B. N. Kowalow, Wielikij Nowgorod 2013, il., ss. 193

Pobierz artykułPobierz artykuł

Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki, Krasnojarsk zero, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2012, ss. 353

Pobierz artykułPobierz artykuł

„Rocznik Tomaszowski” 2013, nr 1 ( 2), Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera, Tomaszów Lubelski 2013, ss. 303

Pobierz artykułPobierz artykuł

Grzegorz Pełczyński, Ewangelikalizm w  Rosji (XIX–XX wiek), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012, ss. 261

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zawstydzona mądrość. Prace ofiarowane Ojcu Profesorowi Franciszkowi Rosińskiemu OFM, red. Małgorzata Łoboz, Alan Tomasz Brzyski OFM, Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław 2013, ss. 583

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Ewa Rogalewska, Getto białostockie. Doświadczenie Zagłady — świadectwa literatury i życia, Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, Białystok 2013, ss. 320

Pobierz artykuł

A.N. Swiryd, Uniatskaja cerkow′ w Zapadnoj Biełarusi (1921–1939 gg.), Briestskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet imieni A. S. Puszkina, Briest 2012, ss. 218

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kresowianie na Śląsku Opolskim, red. Maria Kalczyńska, przy współpracy Krystyny Rostockiej i Elżbiety Treli- Mazur, Politechnika Opolska, „ Studia i Materiały”, z. 284, Opole 2011, ss. 391

Pobierz artykułPobierz artykuł

The Lemkos: articles and essays, edited by Paul Best and Jaroslaw Moklak, second edition, revised and expanded, Higganum CT 2013, ss. 464 + il.

Pobierz artykułPobierz artykuł

Andrzej B. Pernal, Rzeczpospolita Obojga Narodów a Ukraina. Stosunki dyplomatyczne w latach 1648–1659, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, ss. 392

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kronika

Syberia infernalna — mity i oblicza rzeczywistości, (Kazimierz Dolny 18– 19 listopada 2013)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Polska–Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. Międzynarodowa sesja naukowa, (Toruń 19 grudnia 2013)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Odsłonięcie pomnika Bronisława Piłsudskiego w Japonii

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy