Wrocławskie Studia Wschodnie, 16, 2012, ss.324

Polityka przesiedleńcza rządu rosyjskiego wobec chłopów polskich z zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1885–1914

AbstractDownload articleDownload article

Biograficzne spojrzenie na życie Bronisława Piłsudskiego oraz jego badania etnograficzne na Sachalinie

AbstractDownload articleDownload article

Meandry ojcowskiej miłości. Wokół listów jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego

AbstractDownload articleDownload article

Problemy lecznictwa w Turcji i Persji w świetle korespondencji emigranta Władysława Jabłonowskiego

AbstractDownload articleDownload article

Ruch konserwatywny wobec kwestii ukraińskiej w końcowym okresie rządów namiestnika Andrzeja hr. Potockiego (1906–1908)

AbstractDownload articleDownload article

Kiedy nauka stawała się przyjemnością — o wakacyjnych ogniskach muzycznych w Krzemieńcu

AbstractDownload articleDownload article

Memoriał narodowościowy wojewody poleskiego Wacława Kostka-Biernackiego z 8 września 1934 r.

AbstractDownload articleDownload article

Opieka socjalna nad polskimi dziećmi w miejscach zesłania

AbstractDownload articleDownload article

Ormianie w PRL-u

AbstractDownload articleDownload article

Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu (część I X)

Download articleDownload article

„Panny polskiego pochodzenia” — siostry Berinda-Czajkowskie i ich dziedzictwo epistolarno-pamiętnikarskie

AbstractDownload articleDownload article

Zielniki flory syberyjskiej Ferdynanda Karo w zbiorach europejskich ogrodów botanicznych

AbstractDownload articleDownload article

Mój Petersburg

AbstractDownload articleDownload article

Orszańskie impresje

AbstractDownload articleDownload article

Niemiecka historiografia o miastach na pograniczu polsko-białoruskim i polsko-ukraińskim w XX w. Recenzja: Felix Ackermann, Palimpsest Grodno. Nationalisierung, Nivellierung und Sowjetisierung mitteleuropäischen Stadt 1919–1991, Wiessbaden 2010, ss. 372; Christoph Mick, Kriegserfahrungen in einer multiethnischen Stadt: Lemberg 1914–1947, Wiessbaden 2010, ss. 632

Download articleDownload article

Recenzja: Briest w 1919–1939 gg: dokumienty i matieriały, wybór A.G. Karapuzowa, I.Z. Jelenskaja, A.B. T ieriebuń, Briest 2009, ss. 308

Download articleDownload article

Recenzja: Jelena L. Zbierowskaja, Spiecposielency w Sibiri (1940–1950-je gg.), Krasnojarsk 2010, ss. 180

Download articleDownload article

Recenzja: Irina W. Nam, Nacyonalnyje mienszynstwa Sibiri i Dalniego Wostoka na istoriczeskom pieriełomie (1917–1922 gg.), Tomsk 2010, ss. 499

Download articleDownload article

Recenzja: Leonid K. Ostrowskij, Polaki w Zapadnoj Sibiri (1890-je–1930-je gody), Nowosibirsk 2011, ss. 461

Download articleDownload article

Rcenzja: Jacek Pietrzak, Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej. Ośrodki — instytucje — organizacje, Łódź 2012, ss. 572

Download articleDownload article

Recenzja: Dorota Bazuń, Izabela Kaźmierczak-Kałużna, Magdalena Pokrzyńska przy współpracy Związku Sybiraków — Oddział Zielona G óra, Koło nr 8 — i Romana Wojciecha Ł uczkiewicza, Matki Sybiraczki — losy i pamięć. Polskie kobiety zesłane w głąb ZSRR, Zielona Góra 2012, ss. 301

Download articleDownload article

Recenzja: Henryk G łębocki, „Diabeł Asmodeusz” w niebieskich binoklach i kraj przyszłości. Hr. Adam Gurowski i Rosja, Kraków 2012, ss. 812

Download articleDownload article

Recenzja: Tułaczy los na archangielskiej ziemi. Polacy w guberni archangielskiej w XIX i XX wieku, red. A. Kuczyński, M. Marczyk, Wrocław 2012, ss. 375

Download articleDownload article

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sybir. Wysiedlenia — Losy — Świadectwa (Białystok 4–6 września 2012 r.)

Download articleDownload article

Nad Newą o naukach wyzwolonych, zbiorowej pamięci i Polakach w Petersburgu

Download articleDownload article

Konferencja naukowa Polscy budowniczowie Kolei Wschodniochińskiej i polskie osadnictwo w Mandżurii (Pułtusk 2–5 grudnia 2012 r.)

Download articleDownload article

Józef Ignacy Kraszewski. Urodził się w gospodzie, zmarł w hotelu

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout