Wrocławskie Studia Wschodnie, 16, 2012, ss.324

Artykuły

Polityka przesiedleńcza rządu rosyjskiego wobec chłopów polskich z zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1885–1914

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Biograficzne spojrzenie na życie Bronisława Piłsudskiego oraz jego badania etnograficzne na Sachalinie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Meandry ojcowskiej miłości. Wokół listów jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Problemy lecznictwa w Turcji i Persji w świetle korespondencji emigranta Władysława Jabłonowskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ruch konserwatywny wobec kwestii ukraińskiej w końcowym okresie rządów namiestnika Andrzeja hr. Potockiego (1906–1908)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kiedy nauka stawała się przyjemnością — o wakacyjnych ogniskach muzycznych w Krzemieńcu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Memoriał narodowościowy wojewody poleskiego Wacława Kostka-Biernackiego z 8 września 1934 r.

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Opieka socjalna nad polskimi dziećmi w miejscach zesłania

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ormianie w PRL-u

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Miscellanea

Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu (część I X)

Pobierz artykułPobierz artykuł

„Panny polskiego pochodzenia” — siostry Berinda-Czajkowskie i ich dziedzictwo epistolarno-pamiętnikarskie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zielniki flory syberyjskiej Ferdynanda Karo w zbiorach europejskich ogrodów botanicznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Mój Petersburg

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Orszańskie impresje

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Recenzje

Niemiecka historiografia o miastach na pograniczu polsko-białoruskim i polsko-ukraińskim w XX w. Recenzja: Felix Ackermann, Palimpsest Grodno. Nationalisierung, Nivellierung und Sowjetisierung mitteleuropäischen Stadt 1919–1991, Wiessbaden 2010, ss. 372; Christoph Mick, Kriegserfahrungen in einer multiethnischen Stadt: Lemberg 1914–1947, Wiessbaden 2010, ss. 632

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Briest w 1919–1939 gg: dokumienty i matieriały, wybór A.G. Karapuzowa, I.Z. Jelenskaja, A.B. T ieriebuń, Briest 2009, ss. 308

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Jelena L. Zbierowskaja, Spiecposielency w Sibiri (1940–1950-je gg.), Krasnojarsk 2010, ss. 180

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Irina W. Nam, Nacyonalnyje mienszynstwa Sibiri i Dalniego Wostoka na istoriczeskom pieriełomie (1917–1922 gg.), Tomsk 2010, ss. 499

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Leonid K. Ostrowskij, Polaki w Zapadnoj Sibiri (1890-je–1930-je gody), Nowosibirsk 2011, ss. 461

Pobierz artykułPobierz artykuł

Rcenzja: Jacek Pietrzak, Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej. Ośrodki — instytucje — organizacje, Łódź 2012, ss. 572

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Dorota Bazuń, Izabela Kaźmierczak-Kałużna, Magdalena Pokrzyńska przy współpracy Związku Sybiraków — Oddział Zielona G óra, Koło nr 8 — i Romana Wojciecha Ł uczkiewicza, Matki Sybiraczki — losy i pamięć. Polskie kobiety zesłane w głąb ZSRR, Zielona Góra 2012, ss. 301

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Henryk G łębocki, „Diabeł Asmodeusz” w niebieskich binoklach i kraj przyszłości. Hr. Adam Gurowski i Rosja, Kraków 2012, ss. 812

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Tułaczy los na archangielskiej ziemi. Polacy w guberni archangielskiej w XIX i XX wieku, red. A. Kuczyński, M. Marczyk, Wrocław 2012, ss. 375

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kronika

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sybir. Wysiedlenia — Losy — Świadectwa (Białystok 4–6 września 2012 r.)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Nad Newą o naukach wyzwolonych, zbiorowej pamięci i Polakach w Petersburgu

Pobierz artykułPobierz artykuł

Konferencja naukowa Polscy budowniczowie Kolei Wschodniochińskiej i polskie osadnictwo w Mandżurii (Pułtusk 2–5 grudnia 2012 r.)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Józef Ignacy Kraszewski. Urodził się w gospodzie, zmarł w hotelu

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy