Wrocławskie Studia Wschodnie, 15, 2011

Benedykt Polak — największy polski podróżnik w średniowieczu

AbstractDownload articleDownload article

Z Warszawy przez Londyn na Syberię

AbstractDownload articleDownload article

Polscy profesorowie na Uniwersytecie Charkowskim do 1917 roku

AbstractDownload articleDownload article

Z działalności kulturalno-oświatowej Polaków w Kijowie w latach 1905–1918

AbstractDownload articleDownload article

Zasługi Andrzeja Korwackiego dla sadownictwa w Melitopolu (na Ukrainie południowo-wschodniej)

AbstractDownload articleDownload article

Wkład oficerów Polakówi osób polskiego pochodzenia w rozwój rosyjskiej nauki w XIX wieku. Wybrane problemy

AbstractDownload articleDownload article

Wyżywienie żołnierzy armii rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu (część VIII)

Download articleDownload article

Materiały Karola Nereusza Bohdanowicza w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Leopold Niemirowski — znany i nieznany. Leopolda Niemirowskiego rysunki, akwarele, litografie. Podróż po Syberii Wschodniej. Putešestvie po Vostočnoj Sibiri. Leopolda Nemirovskogo risunki, akvareli, litografii, Irkutsk 2010, ss. 147

Download articleDownload article

Recenzja: Eugeniusz Niebelski, Tunka.Syberyjskie losy księży zesłańców 1863 roku, PTL Wrocław 2011, ss. 394

Download articleDownload article

Recenzja: S. Teresa Antonietta Frącek RM, Zesłaniec nad brzegami Wołgi.Miniatury z życia abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego1822–1895, PTL, Wrocław 2011, ss. 491

Download articleDownload article

Recenzja: W poszukiwaniu polskich grobów w Japonii, red. Ewa Pałasz-Rutkowska, red. wersji japońskiej Inaba Chiharu, red. wersji angielskiej Thaddeus Marecki, Warszawa 2010, ss. 258

Download articleDownload article

Recenzja: Maria Magdalena Blombergowa, Wandalin Szukiewicz(1852–1919), Warszawa–Lida 2010, ss. 79

Download articleDownload article

Recenzja: Iova Šenavičienė, Lietuvos katlikų dvasininkija 1863metų sukilimo išvakarėse, Nakład: Lietuvos Istorios Institutas. Vilnius 2010, ss. 352, ilustracje,bibliografia, streszczenia: angielskie i polskie

Download articleDownload article

Recenzja: L. Žvanko, Bìženstvo peršoї svìtovoї vìjni v Ukraїni.Dokumenti ì materìali (1914–1918 rr.), Harkìv 2009, ss. 359

Download articleDownload article

Recenzja: Iwona Drąg-Korga, Polska Walczy! Działalność propagandowa rządu RP na uchodźstwie wobec społeczeństwa amerykańskiego 1939–1945, Biblioteka „Niepodległości”, t. XII, Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza. Jednostka Strzelecka nr 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie, Bełchatów 2011, ss. 276

Download articleDownload article

Recenzja: Wanda Wachnowska-Skorupska, Urodziłam się pomiędzy dwoma stepami, opracowali i opatrzyli posłowiem: Elżbieta Feliksiak i Andrzej Skorupski. Z aneksem: Elżbieta Feliksiak, Arcydzieło Józefa Brandta „Modlitwa w stepie” od ponad stu lat we Lwowie,Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2011, ss. 445, ilustr.

Download articleDownload article

Recenzja: Alexander Brakel, Unter Rotem Stern und Hakenkreuz: Baranowicze 1939 bis 1944. Das westliche Weißrusslandunter sowjetischer und deutscher Besatzung, Paderborn: Schöningh 2009, ss. 426

Download articleDownload article

Syberyjskie wędrówki wystawy Polscy badacze Syberii

Download articleDownload article

Otwarcie Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń

Download articleDownload article

Nagrody „Przeglądu Wschodniego” 2010

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout